معبد صخره طلایی

معبد بودایی صخره طلایی

/
صخره طلایی | معبدی از طلا در میانمار این معبد انگار در لبه پرتگاه دنیا …