نوشته‌ها

قمرالملوک وزیری

/
قمرالملوک نخستین زن خواننده ایرانی بود که صدای ضبط شده اون وجود …
بنان

یادی از بنان

/
غلامحسین بنان پسر بنان الملک، از شاهزاده های قاجار بود.او از نتیجه های محم…

کیومرث

/
از نظر شاهنامه ، کیومرث اولین پادشاه کشور بود که سی سال حکمرانی کر…