نوشته‌ها

نبرد سیامک و دیو سیاه

/
سیامک دومین اسطوره ایرانی، بعد از کیومرث در شاهنامه هست. …