نوشته‌ها

کریسمس در میدان سرخ مسکو

/
هیاهوی کریسمس در میدان سرخ مسکو، بسیار تماشایی و زیباس. میدان سرخ، اصل…

کریستالهای برف

/
میدونستین احتمال اینکه دوتا کریستال یخ یه شکلی باشن در حد صفره؟ با…