نوشته‌ها

پرورش پروانه در خانه

/
پروانه ها شاید لطیف ترین و زیباترین آفریده های خدا به نظر برسن ا…

میتی کمان واقعی؟

/
میدونستین میتی کمان فقط داستان و افسانه نبوده و واقعا وجود داشته؟ …

اولین حیوان برخوردار از حقوق انسانی

/
میدونستین که به تازگی اولین موجود غیر انسان از پاره ای از حقو…

رستورانی با سفارش های اشتباه

/
اگه شما به رستورانی تشریف ببرین و غذای اشتباهی براتون بیارن …

بائوباب ، درخت وازگون

/
درخت بائوباب رو میشناسین؟ میدونستین که این درختان غولپیکر افسانه و…

قسمت دوم داستان عاشقانه زال و رودابه

/
زمانی که زال و رودابه هر دو ندیده عاشق هم شدن . با میانجیگری غلام زا…

گروه لبنانی خانواده بندلی

/
یک گروه لبنانی در دهه هفتاد میلادی به نام خانواده بندلی ترانه …
مهران کریمی

مهران کریمی، مردی که بیست سال در فرودگاه زندگی کرد

/
پناه گرفتن در یک سرزمین دیگه و ترک سرزمین مادری، گرچه آزادی و…